Menu

Diabstore

NIEUWSBERICHT

Meer strips nodig dan de zorgverzekeraar standaard vergoedt?

16 november 2015

Voor de vergoeding van uw diabeteshulpmiddelen moeten we voldoen aan steeds strengere eisen van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars verwachten hierbij dat zowel de behandelaar als de leverancier ervoor zorgt dat de hoeveelheid hulpmiddelen die nodig zijn, goed en doelmatig  gebruikt worden en zo bijdragen aan een betere behandeling. Voor 2016 heeft Diabstore goed nieuws voor u als u meer glucosestrips nodig heeft dan standaard vergoed wordt.

Meerverbruik in 2016

Bij veel verzekeraars worden maxima gesteld aan het aantal te vergoeden glucosestrips. Voor 2016 is er voor gebruikers van Diabstore goed nieuws. Het meerverbruik - dat is het gebruik dat voor u (of uw kind) nodig kan zijn boven het maximum dat de verzekeraar wenst - kunnen we bij Diabstore blijven leveren. Wij hebben afspraken hierover met de zorgverzekeraars gemaakt zodat dit meerverbruik van strips ook vergoed wordt.

Upload uw gegevens naar Diabeter

Er is echter wel een voorwaarde aan deze vergoeding. De strips moeten daadwerkelijk en aantoonbaar gebruikt worden. Dat is met de eHealth van Diabeter niet moeilijk. Als u regelmatig (per maand) een upload maakt van de glucosemetingen komt daaruit vanzelf het verbruik naar voren. Diabeter weet dan wat u nodig heeft en adviseert Diabstore over de benodigde hoeveelheden  strips. Uiteraard blijven  uw gegevens in de database van Diabeter en worden niet gedeeld met Diabstore of uw verzekeraar. Diabstore ontvangt alleen een voorschrift voor de aantallen te leveren strips en verzorgt de declaratie hiervan met uw zorgverzekeraar. Diabeter en Diabstore blijven zo de handen ineen slaan om te zorgen voor de best mogelijke en betaalbare zorg!

Heeft u vragen? Belt u gerust met de klantenservice van Diabstore.

Meer strips nodig dan de zorgverzekeraar standaard vergoedt?