Menu

Diabstore

Privacy

Privacy- en cookieverklaring Diabstore

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij de belangrijke taak uw privacy zorgvuldig te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij precies verwerken, wat wij met deze gegevens doen, hoe lang we uw gegevens bewaren en waarom wij cookies gebruiken. Ook geven wij u inzicht in uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. 

 

Wie zijn wij?

Diabstore B.V. (hierna: Diabstore levert medische hulpmiddelen en is gevestigd aan Flight Forum 800, 5657 DV in Eindhoven. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening van Diabstore. Diabstore is een dochteronderneming van Bosman B.V.  Diabstore maakt gebruik van de Functionaris Gegevensbescherming van Bosman B.V.. Deze functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP).

 

Deze verklaring heeft betrekking op alle aanvragen bij Diabstore. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de hyperlinks die u aantreft op onze website. Door de website te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die kunnen voortvloeien uit of kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van de website.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Als u bij ons bestelt, informatie aanvraagt of als u deelneemt aan een klantonderzoek kunnen wij u vragen een of meerdere van de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • persoonsgegevens waarmee wij u kunnen identificeren zoals uw naam, geslacht, Burgerservicenummer (BSN), adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.;
 • medische gegevens waarmee wij ervoor kunnen zorgen dat wij aan u de juiste medische hulpmiddelen kunnen leveren zoals uw medische indicatie, de gegevens van uw verwijzer, voorschriften, informatie die wij op basis van uw medische indicatie moeten vragen van uw eigen zorgverzekeraar en informatie over de door u afgesloten zorgverzekering;
 • overige administratieve gegevens zoals factuurgegevens, productgegevens en bestelhistorie.

 

Als u door uw behandelaar naar ons wordt doorverwezen, ontvangen wij uw persoonsgegevens van uw behandelaar. Uw behandelaar informeert u hierover. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • persoonsgegevens waarmee wij u kunnen identificeren zoals uw naam, geslacht, Burgerservicenummer (BSN), adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.;
 • medische gegevens waarmee wij ervoor kunnen zorgen dat wij aan u de juiste medische hulpmiddelen kunnen leveren zoals uw medische indicatie, de gegevens van uw verwijzer, voorschriften, informatie die wij op basis van uw medische indicatie moeten vragen van uw eigen zorgverzekeraar en informatie over de door u afgesloten zorgverzekering;
 • overige administratieve gegevens zoals factuurgegevens, productgegevens en bestelhistorie.

 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Organisaties mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als zij daar een grondslag voor hebben. Wij verwerken uw persgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons bent aangegaan door het bestellen en/of afnemen van medische hulpmiddelen of diensten;    
 • uitvoering te geven aan de overeenkomst die is ontstaan nadat u naar ons bent doorverwezen door uw behandelaar (veronderstelde toestemming). Uw behandelaar dient u hier voorafgaand over te informeren;
 • uitvoering te geven aan de overeenkomsten met zorgverzekeraars, ziekenhuizen, apotheken of verpleeg-/verzorghuizen op basis waarvan wij aan u medische hulpmiddelen of diensten leveren;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • voor de verbetering van onze dienstverlening, het uitnodigen voor klanttevredenheidsonderzoeken, direct marketing en andere middelen om onze service te verbeteren maken wij gebruik van een gerechtvaardigd belang.

 

Wat doen wij met uw gegevens?

 

Wij zijn u graag van dienst en gebruiken uw gegevens om:

 • het leveren van passende medische hulpmiddelen of diensten;
 • u te adviseren over medische hulpmiddelen;
 • u onze (service-)diensten te verlenen en te factureren (in het geval van vergoede zorg factureren wij bij uw zorgverzekeraar);
 • uw bestelling af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan;
 • het uitvoeren van administratieve handelingen voor u en voor zorgverzekeraars (facturatie en materiele controles);
 • uw vragen en die van uw behandelaar te beantwoorden en eventuele klachten af te handelen;
 • klanttevredenheidsonderzoeken t.b.v. verbetering van onze bedrijfsvoering af te nemen;
 • u te informeren over ontwikkelingen of diensten van Diabstore, over ontwikkelingen in uw zorggebied en/of over producten.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw verzoek, het verbeteren van onze dienstverlening of wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor het delen van uw gegevens. Onder derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw verzoek verstaan we ziekenhuizen, apotheken, verpleeg- en verzorghuizen, leveranciers, zorgverzekeraars, IT-dienstverleners, maar ook bijvoorbeeld de koerier die uw pakketje brengt. Daarnaast kan Diabstore gegevens delen met anderen dan hiervoor genoemde derden met als doel te voldoen aan wettelijke verplichtingen of de verbetering van onze dienstverlening. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

 

Doorgifte naar landen buiten de EU

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Diabstore houdt al bij de ontwikkeling van producten en diensten rekening met de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen er tevens voor dat wij niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk en dat verwerkingen enkel plaatsvinden in een beveiligde omgeving en enkel door bevoegd personeel. Zo wordt er op basis van een autorisatiematrix bepaald welke medewerkers bepaalde persoonsgegevens mogen bekijken en met welk doel. Ook maakt Diabstore gebruik van een Privacy team dat alle ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens in de gaten houdt en waar nodig kwaliteit verhogende maatregelen doorvoert. Tevens zijn alle medewerkers voorzien van training en zijn zij gehouden zich te conformeren aan het Gegevensbeschermingsbeleid van Diabstore.

 

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan leven wij onze “datalekprocedure” na en zorgen wij ervoor dat wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens, indien nodig, op tijd op de hoogte stellen. Een onderdeel van onze “datalekprocedure” is dat wij meteen actie ondernemen om het datalek te bestrijden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk of wettelijk is toegestaan en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Gegevens die niet meer bewaard hoeven te blijven, worden altijd binnen 20 jaar nadat u uw laatste bestelling heeft geplaatst, verwijderd.

 

In het geval van recall procedure kan Diabstore u, voor de gebruiksduur van uw medisch hulpmiddel, benaderen om u te informeren over uw medisch hulpmiddel.

 

Diabstore kan uw gegevens binnen 5 jaar nadat u uw laatste bestelling heeft geplaatst, gebruiken om u te informeren over onze dienstverlening, over de producten die u bij ons heeft afgenomen, over ontwikkelingen van het product, over alternatieve producten en over de afspraken die wij hebben gemaakt met uw zorgverzekeraar over de vergoeding van producten die u bij ons heeft afgenomen.

 

Diabstore kan gesprekken tussen de klantenservice van Diabstore en haar klanten meeluisteren of opnemen ten behoeve van zakelijke doeleinden zoals training en/ of kwaliteitsbewaking. Op uw verzoek wordt de opname van het gesprek verwijderd. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat in de toekomst een of meer onderdelen of activa van Diabstore worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

 

Gebruik van cookies door Diabstore

 

 

Wat is een cookie en waarom gebruiken wij cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Door middel van de cookies zorgen wij er onder andere voor dat de website goed blijft werken. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om de navigatiestroom en andere relevante statistieken van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te bieden en om onze advertenties op andere websites zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw interesses.

 

Voor het plaatsen en uitlezen van bepaalde cookies hoeven we geen toestemming aan u te vragen. Dit geldt voor noodzakelijke cookies en voor analytische cookies die geen of minimaal invloed hebben op uw privacy. Voor overige cookies vragen wij u, voor zo ver wij gebruik maken van deze cookies, toestemming, voordat we deze plaatsen en uitlezen. Dit doen we via de cookiebanner in onze shop.


Noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk aan het inloggen, het onthouden van informatie zodat u niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen, producten in uw winkelwagen leggen, de inhoud van uw winkelwagen onthouden en de bestelling betalen. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website maakt. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Sleeknote
Via onze website kan een cookie worden geplaatst van het Deense bedrijf Sleeknote. Wij gebruiken deze dienst om een popup te tonen met relevante informatie. Sleeknote verzamelt alleen geanonimiseerde gegevens, zoals uw sessieID en het aantal keer dat een popup is getoond. De informatie wordt overgebracht naar en door Sleeknote opgeslagen op servers in Denemarken.

 

Tracking cookies van onszelf
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Analytische cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben bewust gekozen voor privacy vriendelijke instellingen.

 

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Hoe kunt u cookies in- en uitschakelen en verwijderen?
U kunt de meeste browsers zo instellen dat bepaalde cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. In sommige browsers kunt u instellen dat cookies automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browserinstellingen over cookiegebruik aan te passen. Als cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website over de gebruikerservaring te herkennen en hier actief op in te spelen.

 

 

Hoe kunt u tracking cookies geplaatst door derden verwijderen?
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze websiteadvertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u verwijderen of permanent blokkeren via uw browserinstellingen.

 

Wilt u meer weten over cookies?
Op de volgende website vindt u meer informatie over cookies: Autoriteit Persoonsgegevens: Cookies

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien en zo nodig te laten wijzigen of verwijderen. U kunt de overdraagbaarheid van uw gegevens beperken en bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Diabstore zal binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek in behandeling nemen of u ervan op de hoogte stellen wanneer we uw verzoek niet in behandeling kunnen nemen.

 

Indien u een nieuwsbrief of informatie van Diabstore en/of aan haar gelieerde ondernemingen ontvangt en u deze niet meer wilt ontvangen kunt u zich daarvoor afmelden via de link in de nieuwsbrief of via de klantenservice van Diabstore. Uw afmelding zal dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand worden verwerkt. Tevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen via: info@diabstore.nl.

 

Vragen en klachten

Naast bovengenoemde rechten heeft u uiteraard ook het recht om een klacht in te dienen en om vragen te stellen. U kunt uw vragen en verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens per e-mail versturen aan onze Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@bosman.com. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aan veranderende wetgeving te blijven voldoen. Bezoek onze website regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 januari 2023.