Menu

Diabstore

NIEUWSBERICHT

Vergoeding diabetesmaterialen 2014

13 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 kunnen er vanuit CZ (CZ, Delta Lloyd en OHRA) wijzigingen zijn in de vergoeding van uw diabetestestmaterialen. De aanleiding hiervoor is dat er veel materialen beschikbaar zijn die verschillen in merk, type en prijs en waarvan de prijsverschillen groot kunnen zijn.

Bij Diabeter wordt echter gebruik gemaakt van testmaterialen van hoogwaardige kwaliteit, wat nodig is om een juist insulineadvies te kunnen geven. CZ erkent en ondersteunt de behandeling bij Diabeter en de levering van diabeteshulpmiddelen op maat door Diabstore. Hierdoor heeft Diabstore binnen het CZ-contract deze specifieke testmaterialen op kunnen nemen, zodat de behandeling met bijhorende hulpmiddelen gecontinueerd kan worden zoals u gewend bent. Alle andere zorgverzekeraars hebben geen wijzigingen doorgevoerd die direct invloed hebben op de vergoeding van diabetesmaterialen.

Heeft u nog vragen over de vergoeding van uw hulpmiddelen, neem dan contact op met Diabstore: 0800 - 28 07 277 of info@diabstore.nl.

Vergoeding diabetesmaterialen 2014